Turisme

Augustenborg Slot er byens ubetinget største turistattraktion. Masser af historie knytter sig til slottet, der siden år 1700 har haft stor indflydelse på både Als’ historie og en stor del af Danmarks historie. 

I dag har turismen en stor betydning for os, der har valgt at bosætte os i Augustenborg, og især for de, der lever af indtægter fra turister. 

I HU har vi derfor fokus på at være med til at skabe gode oplevelser for vores turister og for byen. På borgermøderne og bykontoret kom der masser af forslag til gavn for turismen. De konkrete ønsker kan læses i Borgerønsker og findes også i Mini-masteren for Augustenborg. 

Augustenborg har mange “endagsturister”, men også mange, der overnatter på hotel, campingpladser, bed and breakfast, og ikke mindst kommer mange sejlende til vores havn og overnatter. 

Vi skal sørge for, at alle turister får en god oplevelse med hjem, som de kan fortælle om.


Turismegruppen

Kunne du tænke dig at være med i nogle naturprojekter til glæde og gavn for alle, der besøger Augustenborg, så kontakt Poul Andersen for en snak om, hvad der kan lade sig gøre inden for bystrategien.


HU samarbejder med både foreninger og private, og i fællesskab er der bl.a. skabt følgende resultater inden for Turisme og flere er på vej: 

Bemandet turiststation hos Sol og strand

Elektronisk turistguide (igangværende)

Velkomstbanner på silo

Jul på Hertugslottet

(3. weekend i november, dog ikke 2020 pga. Covid-19)