Om HU

Hertugbyens Udviklingsforum arbejder ud fra to vigtige ord:  

INDHOLD & SYNLIGHED

Vores indsatsområder er:

TURISME
BOSÆTNING
NATUROPLEVELSER
BYUDVIKLING
KUNST OG KULTUR
MARKEDFØRING AF AUGUSTENBORG

Formål, vision og virksomhed

§ 2 Formål
At styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Augustenborg. Udviklingsforummets formål er at være med til at fremtidssikre Hertugbyens udvikling til gavn for handel, kunst- og kultur, bosætning, natur og at tiltrække flere turister til byen.

§ 3 Vision
At medvirke til at byen Augustenborg fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i. En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af.

§ 4 Virksomhed
Udviklingsforummet udøver sit virke ved aktivt at skabe forudsætninger for en stærk turistindsats for Augustenborg og for at fremme bosætningen. Ligeledes medvirker forummet ved deltagelse i byudviklingsprojekter og turistfremmende medlemskaber.

Vores vedtægter kan læses HER.