Mini-master

Mini-masteren er Augustenborgernes ønsker

Byrådet har besluttet, at der i år 2020 skal laves en Masterplan for hele Augustenborg.

I Udviklingsforum er vi allerede i gang med flere projekter, der tager udgangspunkt i den udarbejdede Mini-master med borgerinput fra borgermøder og bykontor. 

Mini-masteren fortæller med borgernes ønsker, hvordan Sønderborg Kommunes Bystrategi for Augustenborg kan realiseres til glæde og gavn for borgere, tilflyttere og turister. Det vil derfor være naturligt, at en Masterplan for hele byen tager udgangspunkt i Mini-masteren.

Klik på billedet for at åbne Mini-masteren i et nyt vindue.

SAMMEN SKABER VI RESULTATER

Efter Mini-masteren er der afholdt mange møder med både foreninger og myndigheder, der er søgt mange fonde og mange godkendelser fra diverse myndigheder.

Ting tager tid, men stille og roligt har vi i fællesskab fået realiseret en lille del af de mange, spændende borgerinput fra borgermøderne i 2017, og vi er slet ikke færdig endnu.

Resultater frem til nu

  • Logo til fælles branding af byen.
  • Jul på Hertugslottet.
  • Turiststation ved Sol og Strand.
  • Oprensning af Kaninsøen (efterår 2020).
  • Shelter i Augustenborg Skov (lige NU).
  • Forprojekt til nye badehuse (godkendt af kommunen og igangværende).
  • Historisk bogudgivelse om hertugbyen og dens første beboere (lige på trapperne!!).
  • Elektronisk byguide (igangværende med test og tilretning, forår 2021).