Velkommen

!!SIDSTE NYT!!

Vi kan næsten ikke få armene ned! Vi er SÅ glade for at blive anerkendt af både Sønderborg Kommunes Sundhedsudvalg og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme!

SUNDHEDSUDVALGET støtter Aktiv Spot med hele 100.000 kroner! Det bliver simpelthen så godt, og vi glæder os 😃 Og som altid stræber HU efter, at borgerprojekterne skal gennemføres med LOKALE aktører – denne gang har vi fået opbakning fra Midtals Idrætsforening, der sammen med HU skal stå for tilsyn.

UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME har besluttet, at det i Augustenborg bliver Hertugbyens Udviklingsforum, der modtager driftsstøtten på 100.000 kroner i år med en forventning om, at de inddrager andre foreninger i Augustenborg, når pengene forvaltes og prioriteres.


STATUS PÅ PROJEKTER

Nogle borgerønsker blev opfyldt i 2020 og har derfor givet plads til nye indsatsområder, som vi vil arbejde med i 2021 ud over de projekter, som vi allerede er i gang med. Alle vores projekter er foreslået og udarbejdet af borgerne og beskrevet nærmere i Mini-masteren for Augustenborg by.

Følgende projekter er gennemført i 2020:

 • Opførelse af Shelterplads i Augustenborg Skov.
 • Oprensning af Kaninsøen i Augustenborg Skov.
 • Oprettelse af turiststation hos “Sol og Strand”.
 • Fuglespot med infotavler.
 • Bogen “Hertugbyen Augustenborg – en historisk beretning om mennesker, livet og huse” af Peter Remontius.

Følgende projekter er igangsat, og vi håber at afslutte disse i 2021:

 • Etablering af Lillehavsstien
 • Aktiv Spot Augustenborg (naturfitnessplads ved Lillehav)
  Samarbejde med Midtals Idrætsforening
 • Badehusene i Augustenborg
  Samarbejde med Midtals Tømrerforretning
  Samarbejde med Energi- og Bygningskonsulenten v/Poul Erik Olesen
 • Turistinformationsstander ved Augustenborg Sejlklub
  Samarbejde med Augustenborg Sejlklub
 • Elektronisk byguide (app)
  Samarbejde med Augustenborgere
 • Havneprojekt.
 • Sundhedshus.
  Samarbejde med Sønderborg Kommune
 • Renovering af gangbro ud til Vandskiklubben
  Samarbejde med Vandskiklubben

Hvis du ønsker information om disse spændende projekter, så kontakt os endelig! Dette gælder naturligvis også, hvis du har input, forslag eller ønsker at deltage i et eller flere af projekterne.

Kaninsøen

Oprensning af Kaninsøen.

Det er med stor glæde, at vi igen kan sætte flueben ved endnu et stort borgerønske: Oprensning af Kaninsøen! Projektet blev afsluttet i 2020.

Selve processen har endnu engang været en sand fornøjelse og fyldt med engagement og vilje fra alle involverede parter.

Selve udførelsen omfattede:

– Opgravning af nedfaldent materiale, grene, kviste, blade m.m.
– Nedskæring af opvækst langs søens bredder.
– Nedskæring af lav opvækst på Kaninsøen.

Oprensningen skal sikre bedre yngle- og levevilkår for padderne i søen og skabe en bedre oplevelse for besøgende i skoven.

Nu er projektet overdraget til Moder Natur, der selv søger for at fylde søen med vand 😀

EFTER projektet er der stadig brug for at holde lysningen omkring Kaninsøen, og her håber Naturkompasset at kunne oprette en lille gruppe af frivillige, der kunne have lyst til at gå i skoven engang i mellem og studse den lille lysning. Det kommer I til at høre mere om senere.