Velkommen

Skitserne er udarbejdet af arkitekterne: Lykke Arkitektur og Anders Glavind Arkitekt MAA

Dialogmøde om kommende Sundhedshus Augustenborg

Sønderborg Kommune inviterede den 28. maj 2024 interesserede sundhedsaktører til dialogmøde om det kommende Sundhedshus Augustenborg

Der blev orienteret om:

– Visionen for Augustenborg og skitsering af sundhedshuset
– Principper for driftsmodel
– Interessetilkendegivelse og videre proces

Der var positive tilkendegivelser og interesse fra de fremmødte, som bl.a. omfattede læger, fysioterapeuter, kiropraktor, fodterapeut.

Det er fortsat muligt for interesserede sundhedsaktører at byde ind med en interessetilkendegivelse. Sundheds- og ungechef Michael Skriver Hansen kan kontaktes ved interesse på mshs@sonderborg.dk

Læs mere om Projekt Sundhedshus.


HURRAAAA! Vi beholder vores badehuse og flydebroen!

En trist mandag blev pludselig en festdag for byen, da borgmesteren og kommunaldirektøren stoppede forvaltningens beslutning om at nedrive badehusene og omplacere flydebroen til Sønderborg!! Kæmpe tak for det!!

Badehusene betyder uendeligt meget for byens indbyggere og historie, så vi er meget glade for den nye beslutning.

Badehusgruppen under HU vil gerne sige jer alle tusind tak for jeres opbakning!

Og vi vil også gerne understrege, at badehusprojektet blev startet i 2019, og at vi i samtlige år har haft et rigtigt godt samarbejde med kommunen, udvalg og forvaltning. De har været med under hele processen og bakket op fra dag ét.

Vi fortsætter selvfølgelig det gode samarbejde og skal nu sammen med forvaltningen kigge fremad mod en løsning, der gør det muligt og sikkert for både børn, unge og voksne at få en dukkert ved badehusene til sommer.

Der skal dannes et brolaug, men det hører I meget mere om – snart…

Vi glæder os!

Mange hilsener
Jeanette

Læs mere om Projekt Badehuse HER.


Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formanden om Udviklingsforummets virke i det forgangne år.
3. Gennemgang af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Aktivitetsplan for det kommende år.
5. Budget for det kommende år.
6. Indkomne forslag:

Forslag, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse. På valg er:

Karen Marie Hougård (modtager genvalg)
Peter Thomsen (modtager genvalg)
Steffan Stuhr Petersen (modtager IKKE genvalg)
Jeanette Alsgaard Myllerup (modtager genvalg)

8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsener
Bestyrelsen i Hertugbyens Udviklingsforum


Augustenborg med SUNDHEDSHUS inden for rækkevidde!

Hertugbyens Udviklingsforum (HU) glæder sig over, at Sønderborg Kommune nu afsætter 17 mio. kr. til ombygning af det gamle Augustenborg rådhus til nyt Sundhedshus.

“Sundhedshus var et af de helt store borgerønsker på HUs To-Do-liste. Det er et målrettet samarbejde med engagerede politikere, en lydhør forvaltning og private sundhedsaktører, der nu endelig bærer frugt”, fortæller Jeanette Myllerup, der er formand for Hertugbyens Udviklingsforum og med i Sundhedshus-gruppen. “Og at lige netop en stærk fond som Realdania By & Byg viser interesse for Augustenborg – det kan vi kun være både glade og stolte af”.

“Selvfølgelig har det krævet meget tålmodighed af os frivillige, men det har også været et spændende projekt og en god oplevelse, hvor vi har oplevet stor opbakning, forståelse og haft en god dialog med Sønderborg Kommune, Sundhedsudvalget og Regionen”, fortæller Steffan Stuhr fra HUs Sundhedshus-gruppe.

Hertugbyens Udviklingsforum bakker op om placeringen af det nye sundhedshus i det tidligere rådhus ved Louise Augustas Plads. Bygningen og infrastrukturen opfylder alle tænkelige ønsker til gavn for patienter og borgere: Central placering, passende antal m2, tæt på apotek, mange P-pladser og handicapvenlige adgangsforhold.

“Beslutningen om det tidligere rådhus betyder imidlertid også, at foreningen KunstVærket får brug for nye lokaler”, udtaler Karen Halskov fra Sundhedshus-gruppen. “KunstVærket betyder meget for vores by, og vi håber, at det er muligt for Sønderborg Kommune at finde en passende lokalitet til dem, så vi fortsat kan glæde os over at have et sådant aktiv i byen”.

Sundhedshuset bliver på ca. 1500 m2, og der stiles efter, at det gamle rådhus skal gennemrenoveres, så det fremstår så moderne og brugervenligt som muligt. Ud over selve bygningerne får også Louise Augustas Plads en grundig opdatering.

Det er målet, at det nye Sundhedshus skal stå færdigt i 2026, og HU vil løbende informere om projektet på sin hjemmeside, herunder hvilke private og kommunale sundhedsaktører der vil etablere sig i det nye sundhedshus.

Hvis der skulle være flere sundhedsaktører, der overvejer at etablere sig i Augustenborg eller bare vil vide mere om det kommende sundhedshus, er de velkomne til at kontakte HU.

Yderligere oplysninger: Kontakt Jeanette Alsgaard Myllerup (als@augustenborg.dk)

—————–

SANKTHANSFEST

Så fik vi fejret sankthans uden bål og brand! Tusind tak til jer, der deltog, og særlig tak til Peter Sandholdt for den fine båltale på alsisk – en påmindelse om at holde dialekten ved lige, så den ikke bliver glemt.

Nedenfor lidt billeder fra aftenen. Fotograf: Ole Kæhler fra SønderborgNYT.

Også stor tak til WoodSculpture-kunstnerne for at tage turen til Augustenborg. Især til Olena Dodatko, der har lavet vores flotte skulptur “MULTI-LAYERED”. Med tanke på byens historie og nutidens rædsler med krig og alt for store egoer, så passer hendes skulptur perfekt. Både til vores by og hele verdenssituationen.

Vi glæder os til Sankthans!!

Og så har vi inviteret WoodSculpture-kunstner Olena Dodatko, så hun kan opleve den by, som hendes skulptur kommer til at stå i.


WoodSculpture 2023

Hertugbyens Udviklingsforum er blevet udvalgt til at modtage en af dette års WoodSculpture-skulpturer. Skulpturen er tænkt at skulle erstatte den kedelige grå, meget slidte og triste pylon ved bygrænsen.

I stedet kan vi nu se frem til værket M U L T I – L A Y E R E D, der er lavet af den ukrainske kunstner Olena Dodatko. I kan følge tilblivelsen af byens nye værk på årets WoodSculpture.

Læs mere HER.


AUGUSTENBORG GUIDEN NU også på TYSK

I disse smukke påskedage er det et år siden, at HU for første gang kunne præsentere Augustenborg Guiden – den ultimative guide til vores fantastiske by.

Der blev taget rigtig godt imod guiden, som på kun et år har haft over 10.000 besøg 🍾💚

Siden udkom guiden også på engelsk og efter talrige opfordringer, findes den nu også på TYSK.

Det første år har vist, at Augustenborg får besøg af mange forskellige nationaliteter, hvor langt de fleste er danskere. På andenpladsen kommer de tyske turister, som nu kan glæde sig over den tyske version af guiden, der indeholder over 60 seværdigheder beskrevet i tekst og tale samt et elektronisk kort med vejvisning. Begge dele kan sorteres efter kategorier, så man hurtigt kan få vist det ønskede emne, f.eks. Slottet, Parken, Kunst, Spisesteder og Overnatning.

Vi håber, at det store arbejde bliver til glæde for endnu flere turister i år.

Turisme en af HUs hjertebørn, og vi er beærede over, at så mange frivillige borgere og foreninger, bl.a. Lokalhistorisk Arkiv, har ønsket at bidrage til guiden med spændende historier. Stor tak til alle, som har bidraget 🙏

Så vidt vides er Augustenborg Guiden den mest omfattende byguide i hele Sønderjylland. Det gør os stolte, og vi er glade for at kunne bidrage til turismen i byen, hvilket også er en hjørnesten i masterplanen “Hertugernes Augustenborg”, som HU har bidraget til.

Guiden kan også varmt anbefales til tilflyttere og herboende, men også til foreninger, skoler og mange andre, der har interesse i vores skønne by.


———————–

Dansk-ukrainsk julearrangement
Et kulturmøde mellem dansk og ukrainsk jul

Stor tak til DK Syd, som var forbi og lavede dette indslag.

Den 7. januar holdt ukrainerne jul, men mange måtte fejre den i skyggen af krigen og savnet af deres kære. HU gik sammen med Mette Henriksen fra Augustenborg_Garden_Bistro og Mia Lilliendahl Larsen fra Eventør om at lave et kulturmøde i forbindelse med den ukrainske jul. Arrangementet var for de ukrainske flygtningefamilier, der bor på flygtningecentret i Augustenborg.

Det hele blev afholdt i Kultursalen i Augustenborghallerne, hvor der blev serveret traditionelle danske og ukrainske juleretter og oplæst H. C. Andersens-eventyr. For børnene var der mulighed for at lave julepynt til juletræet, og der bliver også tid til at danse om juletræ og synge julesange.

Stor tak til alle sponsorer for jeres enorme opbakning:

Augustenborg_Project, Augustenborg Skole, Augustenborghallerne, Fabrikant Mads Clausens Fond, Frimurerlogen “Den faste borg ved Alssund”, Osbæk Gran og Uwe Wolffs Fond.


Masterplan for Augustenborg

Oktober 2021

I oktober 2021 besluttede Økonomiudvalget i Sønderborg Kommune at sætte gang i en masterplan for Hertugernes Augustenborg. Dette skete ved at godkende kommissoriet og processen for udarbejdelse af Masterplan for Hertugernes Augustenborg, som er forankret i Økonomiudvalget. Byrådet har bevilget 2,5 mio. kr. til udarbejdelse af selve masterplanen.

Masterplanen for Hertugernes Augustenborg skal understøtte den gode udvikling i Augustenborg, og arbejdet med masterplanen for Hertugernes Augustenborg sker i forlængelse af den bystrategi, der blev udarbejdet for Augustenborg by i 2017.

Januar 2022

Den 25. januar 2022 inviterede kommunen Augustenborgerne og andre interesserede til borgermøde i Augustenborghallerne, hvor processen blev sat i gang.

December 2022

Nedenfor kan du læse/downloade Masterplanen for Augustenborg.


Augustenborg Havn

Så kan vi endelig løfte lidt af sløret for nogle af de tanker, der er omkring Augustenborg Havn!

Hertugbyens Udviklingsforum har i dag været til møde med sin Havnegruppe og Sønderborg Kommune, Arkitekterne Blaavand & Hansson, Augustenborg Brolaug, Augustenborg Bådelaug, Augustenborg Sejlklub og Hertugbyens Bevaringsforening.

Udviklingsforums Havnegruppe har arbejdet på havneprojektet og glæder sig over, at der er udsigt til en eller flere investorer, der ønsker at udvikle vores havn.

Dispositionsplanen for havnen indeholder dermed ikke alene boliger, men også mulighed for café og rekreative områder. Det har igennem hele forløbet været Udviklingsforums Havnegruppes primære fokus, at Augustenborg Havn skal åbnes op og være for de mange og ikke for de få.

Havnemiljøet skal ud over at indbyde til vandaktivitet også være byens fremtidige sted for f.eks. motion og refleksion.

Lillehavstien og slotsparken ønskes med den fremtidige havn flot og naturlig koblet sammen, så løbe- eller traveturen kan blive lang og indtryksrig.

Og hvad så nu?

Nu går foreninger med vandaktiviteter hjem og tænker over, hvad de har behov for, og hvad de ønsker. Disse input videregives på et senere møde.

Og hvis du nu sidder og tænker: “Hvad med siloen?”, så er svaret, at siloen bliver fjernet.


Juletræstænding i Augustenborg

♥️ Sikken en fantastisk dag med julekrea, hestevognskørsel, livemusik, lækkerier, julemand og juletræstænding 🎄

Et sted mellem 300-400 deltog i vores julehyggearrangement! Tusind tak for jeres enorme opbakning – det gør glæden ved at arrangere noget endnu større!

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi håber, at Jul på Hertugslottet genopstår i år 2023, men indtil da, så er Julehygge i Augustenborg et rigtigt godt alternativ.

Glædelig jul ønskes I alle af Augustiana Kunstpark & Kunsthal, Augustenborg Garden Bistro og Hertugbyens Udviklingsforum ♥️


Augustenborg Welcome Day

Den 16. oktober afholdt vi velkomstdag for en stor gruppe tilflyttere.

Programmet tog udgangspunkt i det kreative og kunstneriske, og vi fik både besøgt smykkekunstner/-designer, Nanna Doll, der er Artist in Residence på Augustenborg_Project. Oplevet udstillingen “211 km”, hvor gallerist og kurator Anthon Maxus Christophersen fra Maxus101 fortalte os om. Vi fik brunch på Augustenborg Garden & Bistro og derefter oplevede vi Augustenborg Kirke, der jo er et kunstværk i sig selv.

På den efterfølgende gåtur gennem byen kom vi forbi Lokalhistorisk Arkiv, Augustenborg Skole for til sidst at afslutte en dejlig dag med kaffe og kage i Augustenborghallerne, hvor der er fremvisning af hallerne og KREA-messe.

Vi har fået rigtig positive tilbagemeldinger med ønske om flere “velkomstdage”. Vi er glade over, at tilflytterne havde en dejlig dag og håber, at de tog herfra med en god oplevelse af vores by og dens muligheder.

Vi takker endnu engang for opbakningen til velkomstdagen. Stor tak til Nanna Doll, Anthon Maxus, Augustenborg Garden Bistro, sognepræst Elisabeth Jensen, Augustenborghallerne og Torben fra TB-markeder for at bakke op om velkomstdagen.

I kan læse mere om byvandringen på SønderborgNYT.


HAVNELIV

Den 29. maj 2022 afholdt vi havnedag; I kan se billeder HER.


INFO vedr. Opholdscenter Augustenborg

Som I sikkert alle ved, så har AsylSyd åbnet et opholdscenter i “den hvide by”. Vi har i Hertugbyens Udviklingsforum været i dialog med centeret og tilbudt at være med i forhold til samarbejde med lokalområdet.

Centeret har derfor kontaktet os, da de lige nu oplever, at der er personer fra området, der går ind på centeret om aftenen – det er helt sikkert nysgerrighed, som jo er positivt nok. Beboerne kan bare blive utrygge, når der går personer rundt på centeret, der ikke har et reelt formål med besøget ud over at være nysgerrig.

Kunne du tænke dig at være frivillig, så er du velkommen til at kontakte AsylSyd via deres hjemmeside: https://asylsyd.dk/frivillighed-donationer/


Den 16. marts afholdt HU generalforsamling i Augustenborghallerne, og den 19. april blev det tid til det konstituerende møde. I kan læse mere HER.


Augustenborg Guiden findes på https://app.augustenborg.dk/
Kæmpe tak til Flemming Nissen fra Als Classic FM for at lægge stemme til de mange historier!

Augustenborg Guide

Hver sommer strømmer turisterne til Augustenborg, og vi vil rigtig gerne give dem en god oplevelse. Tænk, hvis der var en personlig byguide til hver enkelt turist, eller tænk hvis de mange historiske huse og seværdigheder i vores by kunne tale … Det kan de nu!

Det er med stor glæde og stolthed, at “App-arbejdsgruppen” under Hertugbyens Udviklingsforum nu lancerer Augustenborg Guiden (version 1.0): En web-app, der fortæller om byens seværdigheder på en ny og spændende måde.

En fantastisk fortælling i lyd og billeder
Flemming Nissen fra Als Classic FM er guidens professionelle fortæller, der på fornem vis formidler de mange historier, som er skrevet i samarbejde med lokale borgere. De historiske billeder viser Augustenborg, som den var engang, og er venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn. Der er over 60 seværdigheder, og hvis du hører alle historier, er den samlede spilletid 2 timer og 23 minutter.

Guidens opbygning
Menuen indeholder også et elektronisk kort over området, så du kan finde vej til de mange seværdigheder, parkering, overnatning og spisesteder. Under menupunktet Hjælp, kan du læse, hvordan du gemmer guiden som en web-app på din mobil.

Nye oplevelser
Under det omfattende skrive- og researcharbejde dukkede der nye historier op, men også ny viden. Se, hvordan det forsvundne tempel på Kaninøen måske har set ud, og tag med på en hemmelig ekspedition til bunden af Iskælderen, hvor vi hører om hertugens underjordiske flugtvej. Besøg også vikingeskibet Sebbe Als og det glemte fortidsminde Brovold. Guiden dækker hele den gamle bydel, havnen, parken skoven og det meste af Augustenborgstien.

Vi starter i det små
Lige nu er guiden kun på dansk, men der er planer om at få den oversat til engelsk og tysk.

Vi håber, du vil tage guiden med på mobilen næste gang, du går en tur i vores dejlige område.

Guiden bliver markedsført på de sociale medier, på byens turistinformation og via skiltning i byen, og du kan finde den her: https://app.augustenborg.dk/

Er der spørgsmål til guiden, bedes de sendes til byguide@augustenborg.dk.


AktivSpot

Naturfitnesspladsen AktivSpot har – som alt andet – været Corona-forsinket. Men nu er den her!!

AktivSpot er et samarbejde mellem HU, Midtals Idrætsforening og Sønderborg Kommune, hvor Sundhedsudvalget har støttet projektet med 100.000 kr. KÆMPE TAK!!

Formål og placering

Formålet med AktivSpot er åbenlyst – alle har godt af motion! Og at AktivSpot placeres ved Lillehavstien giver god mening med tanke på, at vi dermed kan kombinere turen omkring Lillehav med motion.

Alle kan bruge AktivSpot!

Det kan være familien, der tager turen om Lillehav og afslutter med leg og hygge på AktivSpot. Det kan være motionister, der lægger styrketræning ind i deres faste træningsrutine. Og hvem ved – måske tager nogen initiativ til fast træning på stedet 💪

Mulighederne er uendelige, det er kun os selv, der sætter grænser.


Glow in the Park
lørdag den 21. november 2021

HU er gået sammen med Augustenborg_Project om et lysende projekt – i bogstaveligste forstand!

Fra 21. november kan du opleve den skønne og magiske julestemning foran Café Downstairs. Tanken er, at lysfestivalen skal vokse sig større, og vi håber, at rigtig mange vil lægge vejen forbi Augustenborg for at opleve den helt særlige stemning.

Og det er naturligvis GRATIS!


Nye medlemmer af HUs bestyrelse: Stort velkommen til Bent Vestergaard, Karen Halskov, Louise Søndergaard Sørensen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Hertugbyens Udviklingsforum udvider bestyrelsen med nye kræfter

Den 4. oktober var Hertugbyens Udviklingsforum (HU) samlet i Café Downstairs for at afholde sin årlige generalforsamling.

HU glæder sig over, at byrådet har indgået et forlig, som øremærker midler til en udviklingsplan for Augustenborg. Der er også glædeligt, at HU er tænkt ind i kommissoriet for Masterplanen for Hertugernes Augustenborg 2021.

I Augustenborg afvikler vi ikke – vi udvikler – og det i stor stil. Snart bliver det muligt at løbe hele vejen rundt om Lillehav, der er afsat midler til udarbejdelse af udviklingsplan for Augustenborg Havn, skolen skaber rammer for nye fællesskaber, vi har caféer, smuk natur, kunst og en masse events, og en positiv og god dialog er i gang omkring et muligt sundhedshus.

Men byen udvikles ikke af sig selv… Der skal handling bag de mange planer, og det kræver partnerskaber og samarbejde og ikke mindst et fælles ønske om at gøre Augustenborg endnu mere attraktiv for alle at være bosat i, flytte til og besøge.

Derfor er vi også ekstra glade i HU for at kunne byde velkommen i bestyrelsen til hele tre nye bestyrelsesmedlemmer: Louise Søndergaard Sørensen, Karen Halskov og Bent Vestergaard. En perfekt kombination af tilflyttere og kendte ansigter, der kommer med ny energi, masser af input og inspiration udefra.

Sammen med borgere, foreningsliv og kommunen udvikler vi Augustenborg til glæde og gavn for alle, der kommer i vores by.
Byvandring i Augustenborg by for tilflyttere til Augustenborg og omegn

Er du tilflytter og vil du høre mere om byen og dens projekter, så tilmeld dig vores byvandring for tilflyttere.

Byvandringen finder sted den 18. september, og vi starter kl. 10.00 i Augustenborghallerne, Kettingvej 19.a, 6440 Augustenborg.

Derefter går turen over på Augustenborg Skole, hvor skoleleder Gudrun Hammer vil fortælle mere om, hvad det egentlig er, der sker på skolen. Hele byen kan se, at der sker noget, men hvad?

Vi går derefter ned på havnen, hvor Peter Thomsen (der også er med i Hertugbyens Udviklingsforum) vil løfte en lille smule af sløret for planerne for havneområdet.

Efter havnen går vi op til Slotsallé, slotspladsen, slotskirken, parken og videre til Augustiana, hvor kunstkonsulent Hanne Lundgren fortæller om stedet, hvorefter vi får tid til at kigge på den aktuelle udstilling.

Byvandringen afsluttes med let frokost på A_Café_Downstairs. Herefter kan I f.eks. vælge at gå tilbage på Augustiana og se udstillingen færdig, hvis I ikke nåede helt rundt. Eller I kan nyde Augustenborg Art Project på Café Downstairs.


Hvem er Hertugbyens Udviklingsforum, og hvad laver vi?

Hvis du er nysgerrig efter at få mere at vide om, hvad vi laver i Hertugbyens Udviklingsforum, så læs gerne vores brochure. Brochuren blev omdelt i uge 27 i Augustenborg by og opland, men kan også læses nedenfor i issuu eller downloades som PDF.

Har du spørgsmål eller andet, så skriv endelig til os.

Eller læs den online nedenfor.


Opbakning til byens projekter

Vi kan næsten ikke få armene ned! Vi er SÅ glade for at blive anerkendt af både Sønderborg Kommunes Sundhedsudvalg og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme!

SUNDHEDSUDVALGET støtter Aktiv Spot med hele 100.000 kroner! Det bliver simpelthen så godt, og vi glæder os 😃 Og som altid stræber HU efter, at borgerprojekterne skal gennemføres med LOKALE aktører – denne gang har vi fået opbakning fra Midtals Idrætsforening, der sammen med HU skal stå for tilsyn.

UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME har besluttet, at det i Augustenborg bliver Hertugbyens Udviklingsforum, der modtager driftsstøtten på 100.000 kroner i år med en forventning om, at de inddrager andre foreninger i Augustenborg, når pengene forvaltes og prioriteres.


STATUS PÅ PROJEKTER

Nogle borgerønsker blev opfyldt i 2020 og har derfor givet plads til nye indsatsområder, som vi vil arbejde med i 2021 ud over de projekter, som vi allerede er i gang med. Alle vores projekter er foreslået og udarbejdet af borgerne og beskrevet nærmere i Mini-masteren for Augustenborg by.

Følgende projekter er gennemført i 2020:

 • Opførelse af Shelterplads i Augustenborg Skov.
 • Oprensning af Kaninsøen i Augustenborg Skov.
 • Oprettelse af turiststation hos “Sol og Strand” (nu flyttet til Tanken på Banegårdsgade).
 • Fuglespot med infotavler.
 • Bogen “Hertugbyen Augustenborg – en historisk beretning om mennesker, livet og huse” af Peter Remontius.

Følgende projekter er igangsat, og vi håber at afslutte disse i 2021:

 • Etablering af Lillehavsstien
 • Aktiv Spot Augustenborg (naturfitnessplads ved Lillehav)
  Samarbejde med Midtals Idrætsforening
 • Turistinformationsstander ved Augustenborg Sejlklub
  Samarbejde med Augustenborg Sejlklub
 • Elektronisk byguide (app)
  Samarbejde med Augustenborgere
 • Havneprojekt
 • Sundhedshus
  Samarbejde med Sønderborg Kommune
 • Renovering af gangbro ud til Vandskiklubben
  Samarbejde med Vandskiklubben
  Samarbejde med Flyverskolen
 • Badehusene i Augustenborg
  Samarbejde med Midtals Tømrerforretning
  Samarbejde med arkitekt Kim Løndal, m.a.a.
  Samarbejde med Energi- og Bygningskonsulenten v/Poul Erik Olesen

Hvis du ønsker information om disse spændende projekter, så kontakt os endelig! Dette gælder naturligvis også, hvis du har input, forslag eller ønsker at deltage i et eller flere af projekterne.