Velkommen

INDVIELSE af LILLEHAVSTIEN

Lillehavstien indvies LØRDAG den 30. oktober kl. 10.30, og vi håber, at rigtig mange vil komme forbi og være med til at fejre stiens åbning.

Programmet er endnu ikke helt på plads, men vi regner med, at vi skal gå turen sammen, og så bliver der nok også lidt godt til ganen.

Lillehavstien indvies officielt af Charlotte Engelbrecht, der er udvalgsformand for Natur, Fødevarer og Landdistrikter.


Nye medlemmer af HUs bestyrelse: Stort velkommen til Bent Vestergaard, Karen Halskov, Louise Søndergaard Sørensen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde.

Hertugbyens Udviklingsforum udvider bestyrelsen med nye kræfter

Den 4. oktober var Hertugbyens Udviklingsforum (HU) samlet i Café Downstairs for at afholde sin årlige generalforsamling.

HU glæder sig over, at byrådet har indgået et forlig, som øremærker midler til en udviklingsplan for Augustenborg. Der er også glædeligt, at HU er tænkt ind i kommissoriet for Masterplanen for Hertugernes Augustenborg 2021.

I Augustenborg afvikler vi ikke – vi udvikler – og det i stor stil. Snart bliver det muligt at løbe hele vejen rundt om Lillehav, der er afsat midler til udarbejdelse af udviklingsplan for Augustenborg Havn, skolen skaber rammer for nye fællesskaber, vi har caféer, smuk natur, kunst og en masse events, og en positiv og god dialog er i gang omkring et muligt sundhedshus.

Men byen udvikles ikke af sig selv… Der skal handling bag de mange planer, og det kræver partnerskaber og samarbejde og ikke mindst et fælles ønske om at gøre Augustenborg endnu mere attraktiv for alle at være bosat i, flytte til og besøge.

Derfor er vi også ekstra glade i HU for at kunne byde velkommen i bestyrelsen til hele tre nye bestyrelsesmedlemmer: Louise Søndergaard Sørensen, Karen Halskov og Bent Vestergaard. En perfekt kombination af tilflyttere og kendte ansigter, der kommer med ny energi, masser af input og inspiration udefra.

Sammen med borgere, foreningsliv og kommunen udvikler vi Augustenborg til glæde og gavn for alle, der kommer i vores by.
Byvandring i Augustenborg by for tilflyttere til Augustenborg og omegn

Er du tilflytter og vil du høre mere om byen og dens projekter, så tilmeld dig vores byvandring for tilflyttere.

Byvandringen finder sted den 18. september, og vi starter kl. 10.00 i Augustenborghallerne, Kettingvej 19.a, 6440 Augustenborg.

Derefter går turen over på Augustenborg Skole, hvor skoleleder Gudrun Hammer vil fortælle mere om, hvad det egentlig er, der sker på skolen. Hele byen kan se, at der sker noget, men hvad?

Vi går derefter ned på havnen, hvor Peter Thomsen (der også er med i Hertugbyens Udviklingsforum) vil løfte en lille smule af sløret for planerne for havneområdet.

Efter havnen går vi op til Slotsallé, slotspladsen, slotskirken, parken og videre til Augustiana, hvor kunstkonsulent Hanne Lundgren fortæller om stedet, hvorefter vi får tid til at kigge på den aktuelle udstilling.

Byvandringen afsluttes med let frokost på A_Café_Downstairs. Herefter kan I f.eks. vælge at gå tilbage på Augustiana og se udstillingen færdig, hvis I ikke nåede helt rundt. Eller I kan nyde Augustenborg Art Project på Café Downstairs.


Hvem er Hertugbyens Udviklingsforum, og hvad laver vi?

Hvis du er nysgerrig efter at få mere at vide om, hvad vi laver i Hertugbyens Udviklingsforum, så læs gerne vores brochure. Brochuren blev omdelt i uge 27 i Augustenborg by og opland, men kan også læses nedenfor i issuu eller downloades som PDF.

Har du spørgsmål eller andet, så skriv endelig til os.

Eller læs den online nedenfor.


Opbakning til byens projekter

Vi kan næsten ikke få armene ned! Vi er SÅ glade for at blive anerkendt af både Sønderborg Kommunes Sundhedsudvalg og Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme!

SUNDHEDSUDVALGET støtter Aktiv Spot med hele 100.000 kroner! Det bliver simpelthen så godt, og vi glæder os 😃 Og som altid stræber HU efter, at borgerprojekterne skal gennemføres med LOKALE aktører – denne gang har vi fået opbakning fra Midtals Idrætsforening, der sammen med HU skal stå for tilsyn.

UDVALGET FOR KULTUR, IDRÆT, HANDEL OG TURISME har besluttet, at det i Augustenborg bliver Hertugbyens Udviklingsforum, der modtager driftsstøtten på 100.000 kroner i år med en forventning om, at de inddrager andre foreninger i Augustenborg, når pengene forvaltes og prioriteres.


STATUS PÅ PROJEKTER

Nogle borgerønsker blev opfyldt i 2020 og har derfor givet plads til nye indsatsområder, som vi vil arbejde med i 2021 ud over de projekter, som vi allerede er i gang med. Alle vores projekter er foreslået og udarbejdet af borgerne og beskrevet nærmere i Mini-masteren for Augustenborg by.

Følgende projekter er gennemført i 2020:

 • Opførelse af Shelterplads i Augustenborg Skov.
 • Oprensning af Kaninsøen i Augustenborg Skov.
 • Oprettelse af turiststation hos “Sol og Strand” (nu flyttet til Tanken på Banegårdsgade).
 • Fuglespot med infotavler.
 • Bogen “Hertugbyen Augustenborg – en historisk beretning om mennesker, livet og huse” af Peter Remontius.

Følgende projekter er igangsat, og vi håber at afslutte disse i 2021:

 • Etablering af Lillehavsstien
 • Aktiv Spot Augustenborg (naturfitnessplads ved Lillehav)
  Samarbejde med Midtals Idrætsforening
 • Turistinformationsstander ved Augustenborg Sejlklub
  Samarbejde med Augustenborg Sejlklub
 • Elektronisk byguide (app)
  Samarbejde med Augustenborgere
 • Havneprojekt
 • Sundhedshus
  Samarbejde med Sønderborg Kommune
 • Renovering af gangbro ud til Vandskiklubben
  Samarbejde med Vandskiklubben
  Samarbejde med Flyverskolen
 • Badehusene i Augustenborg
  Samarbejde med Midtals Tømrerforretning
  Samarbejde med arkitekt Kim Løndal, m.a.a.
  Samarbejde med Energi- og Bygningskonsulenten v/Poul Erik Olesen

Hvis du ønsker information om disse spændende projekter, så kontakt os endelig! Dette gælder naturligvis også, hvis du har input, forslag eller ønsker at deltage i et eller flere af projekterne.