Indsatsområder

HU arbejder med mange områder på én gang, da mange af borgerønskerne kan kombineres og indgå i samme projekter.

Ud af alle ønsker har vi lige nu følgende indsatsområder:

Augustenborg Havn (tovholder: Erik Lund)
Sundhedshus (tovholder: Jeanette Myllerup)
Gangbro ud til Vandskiklubben (tovholder: Jeanette Myllerup)

Har du tid, lyst og lejlighed til at bidrage til disse projekter, så kontakt os gerne.

Jamen, hvad med de andre projekter? Bare rolig, de øvrige projekter er ikke gået i glemmebogen, men tiden skal udnyttes maksimalt. Så mens der undersøges noget på ét projekt, så arbejder vi videre med andre.