Oprensning af Kaninsøen

Det er med stor glæde, at vi igen kan sætte flueben ved endnu et stort borgerønske: Oprensning af Kaninsøen! Projektet blev afsluttet i 2020.

Selve processen har endnu engang været en sand fornøjelse og fyldt med engagement og vilje fra alle involverede parter.

Selve udførelsen omfattede:

– Opgravning af nedfaldent materiale, grene, kviste, blade m.m.
– Nedskæring af opvækst langs søens bredder.
– Nedskæring af lav opvækst på Kaninsøen.

Oprensningen skal sikre bedre yngle- og levevilkår for padderne i søen og skabe en bedre oplevelse for besøgende i skoven.

Nu er projektet overdraget til Moder Natur, der selv sørger for at fylde søen med vand.

EFTER projektet er der stadig brug for at holde lysningen omkring Kaninsøen. Dette arbejde koordineres af Augustenborgspejderne.


Naturkompasset

Kunne du tænke dig at være med i nogle naturprojekter til glæde og gavn for alle, der besøger Augustenborg, så kontakt Poul Andersen for en snak om, hvad der kan lade sig gøre inden for bystrategien.