Borgerønsker

I Hetugbyens Udviklingsforum (HU) taler vi meget om “borgerønsker”. Men hvad er det lige for nogle ønsker?

Borgerønskerne er alle de sedler og noter, som Augustenborgerne skrev på Sønderborg Kommunes Borgermøde d. 9. januar 2017 og på Bykontoret i uge 4 i Augustenborg.

Efter borgermøde og bykontor blev alle sedler overdraget til Hertugbyens Udviklingsforum, hvor frivillige gik i gang med at kategorisere dem.

Som du kan se, indkom der RIGTIG mange spændende ønsker! Det hele er samlet og opsummeret i vores Mini-master.

Har du spørgsmål, kommentarer eller andet til listen nedenfor, så kontakt os gerne.

Borgerønsker vedr. KOMMUNIKATIONStatus og evt. arbejdsgruppe
Facebookside for AugustenborgBosætningsgruppen
Findes med “Augustenborg by”. Kontaktperson Jeanette.
Bedre skiltning i byen
Samlet information om byen (stander, pamflet etc.)Turismegruppen
UDFØRT: Turiststation på Tanken.
Kontaktperson Karen Marie.
Ny fælles hjemmesideBosætningsgruppen
UDFØRT: augustenborg.dk
Kontaktperson Jeanette.
Rundtur for turister
Henvisning til legepladser
Velkomst til tilflyttereBosætningsgruppen
Kontaktperson Jeanette.
Borgerønsker vedr. BØRN & UNGEStatus og evt. arbejdsgruppe
Musikfestival for unge
Naturlegeplads
Børnesommerkurser ifm. KunstVærket
Vandcykler på fjorden
Ungdomsklub/ungdomshus
“Børneunivers”Læs mere
Fokus på at tiltrække børnefamilierBosætningsgruppen
Kontaktperson Jeanette.
Efterskole i “Den hvide by”Den Hvide By er købt og er p.t. Center Augustenborg for ukrainere.
Skaterpark
Legeland
Sjov – ud over sport
Borgerønsker vedr. NATURStatus og evt. arbejdsgruppe
Stier med Stenmel
Fælde træer omkring Lillehav
Forbedre badeanstalten – gamle badehuse renoveresBadehusgruppen
IGANGVÆRENDE: Kontaktpersoner Steffan eller Jeanette.
Udendørs fitnessNaturkompasset
UDFØRT: Kontaktperson Steffan.
Udendørs spisepladserNaturkompasset
UDFØRT: Borde/bænke omkring Lillehav. Kontaktperson Karen Marie.
Plante skov på markerne ved Lillehav
Rosenbed i Slotsparken
Fiskekort til Lillehav og specielle fiskepladserNaturkompasset
IGANGVÆRENDE: Kontaktperson Karen Marie.
Synliggøre lindeallé i skoven
Sammenhængende vandrestier
Grøfter i skoven skal renses
Oprensning af KaninsøNaturkompasset
UDFØRT: Kontaktperson Poul.
SheltersBadehusgruppen
UDFØRT. Kontaktperson Steffan eller Jeanette.
Sti omkring LillehavNaturkompasset
UDFØRT: Projekt Lillehav (trampesti). Kontaktperson Karen Marie.
Borgerønsker vedr. MØDESTEDERStatus og evt. arbejdsgruppe
Mødested på havnen
Bevar bibliotekBiblioteket er flyttet fra Augustenborg Skolt til Stadionvej 8 (https://biblioteket.sonderborg.dk/bibliotek/biblioteket-augustenborg).
Medborgerhus
Caféer på havnen
Storegade 11 – kunsthus
Storegade 11 – lejligheder til forfattere, malere, kunstnere etc.
Gl. Netto – butikstorv; samlingssted, bibliotek etc.Ikke muligt, da der er lavet boliger.
Borgerønsker vedr. BYLIVStatus og evt. arbejdsgruppe
Diskotek
Fokus på salg af byggegrunde Lykkegård
Lade sig inspirere af andelsbevægelsen til etablering af butikker
Hjælpe fødevaredetail (bager, delikatesse)
Hertugby-produkter
Flaget tilbage – havnen
Slotsparken – blomster
Opsætning af affaldsbeholdere
Sociale værkstæder på Butikstorvet
Café(er)
Havnebad + restaurering af badeanstaltenHavnegruppen
IGANGVÆRENDE: Ved spørgsmål eller andet vedr. havneprojektet, kontakt Birger.
Badehusgruppen
IGANGVÆRENDE: Ved spørgsmål eller andet vedr. badehusene, kontakt Steffan eller Jeanette.
Kunsthåndværkere i tomme butikker på lejebasis
Musikfestival
Augustenborg Skoles ry forbedres (som Dybbøl)
Ringridning skal vokse
Havnemiljø – caféer og butikkerHavnegruppen
IGANGVÆRENDE: Kontaktperson Birger.
Flere koncerter
Borgerønsker vedr. INFRASTRUKTURStatus og evt. arbejdsgruppe
Flere offentlige toiletter
Sammenhængende cykelsti fra Blommehegnet til Ketting og fra Netto til Hovedvej 8
Bybusser
Lysregulering i centralkryds
Hastighedsnedsættelse Langgade og nordlige del af Kettingvej
Cykelsti omkring Lillehav
Cykelsti på Langgade
Dæmningens tilkørsel forbedres
Nye fortove
Støjmur ved den tosporede
Bus til Sønderborg hver 10. min.
Informationstavler
Bedre adgang for handicappede + parkering
Bedre skiltning + hajtænder
Borgerønsker vedr. KUNST og KULTURStatus og evt. arbejdsgruppe
Hertug Smykker – med motiver fra byvåbnet
Skulptur af Hertug ved Springvand
Genskabelse af Slotshaven
Flere skulpturer i bybilledet
H. C. Andersen-skulptur på bænk i Slotsparken
Kunstinitiativer for børn
Kunst/naturlegeplads
Bibliotek – åbentBiblioteket er flyttet fra Augustenborg Skolt til Stadionvej 8 (https://biblioteket.sonderborg.dk/bibliotek/biblioteket-augustenborg).
Weekend på Als
Forfattercaféer
Kommunen køber AugustianaDette skete i 2018.
Udsmykke dæmningen med Skulpturer
Anerkendt censureret udstilling i Det Hvide Palæ
Borgerønsker vedr. FRITIDSAKTIVITETERStatus og evt. arbejdsgruppe
Sejlerliv
Tursejlads på fjorden
Svømmehal
Høste siv i Lillehav
VandskiklubFindes allerede.
Naturfitness
Strikkefestival (tilbagevendende)Findes allerede i form af “Garn uden grænser” i Sønderborg. Dog var der her ingen opbakning til afholdelse i Augustenborg.
Vandaktiviteter på fjorden generelt
Keglearrangement 
Borgerønsker vedr. HISTORIEStatus og evt. arbejdsgruppe
Hvid bænk under H. C. Andersens træH. C. Andersens Lind er væltet i stormen, og bænken er nu fjernet.
Skiltning på historiske huse
Genetablering af Slotsparken
Skjul/fjern skraldespande på “historiske gader”
Genoplive Rolf Krake
Ophæv indvendig fredning af gamle bygningerDette er helt ude af HU-hænder.
Nye hvide bænke generelt i slotsparken
Opstarte et Mini-center for Byggetraditioner – som Raadvad
Genstande fra det Psykiatriske Hospital – tilbage fra Middelfart
Historiecenter på slottet
Nationalmusset åbner afdeling i Augustenborg, der fortæller om Hertugernes historie i DK
Borgerønsker vedr. TURISMEStatus og evt. arbejdsgruppe
Julemarked på slot og i Storegade (historisk/autentisk)Turismegruppen
UDFØRT: Findes i form af Jul på Hertugslottet. Kontaktperson Birger eller Jeanette.
Ringridning på slottet (historisk/autentisk)
Vandreture med fokus på natur
Kunstprojekter som vil trække turister
Turistcykler
Guidede ture i Storegade/slot 
Vandaktiviteter
Bryllupsby
Vandrehjem i gamle sygehusbygninger
Generel markedsføring af AugustenborgBosætning
Kontaktperson Jeanette.
Ølbryggeri i den gamle købmandsgård
Maskebal på slottet
Indtænke kinesisk turisme, Air Alsie og H. C. Andersen
3D-rejse igennem den gamle Hertugby
Kurbad
Etablering af en oplevelsesvandingsrute
ByhotellerFjordhotellet og Augustenborg_Project
Spejderne skal informeres om Augustenborg (SL17)
QR koder i byen
Større/synlige lokaler til HattelaugetDesværre flytter Hattelauget til nye lokaler på Sønderborg Kasserne 🙁
Tænke andre Sønderjyske aktiviteter ift. Augustenborg
Borgerønsker vedr. SAMMENHOLDStatus og evt. arbejdsgruppe
Fortsat koncerter i slotsparken
Udendørs kunstaktiviteter for alle aldre
Fælles nytårskur for Augustenborgere
Byens borgere på et fællesfoto
Bevaringsforeningen laver kurser
Fælleskontorer for selvstændige erhvervsdrivende i gamle butikstorv
Aktivitetshus i gl. Netto
SundhedshusBosætningsgruppen
Kontaktperson Jeanette.
Ringderpladsen flyttes fra Osbækvej – ny optogsrute igennem Stavensbølgade og Storegade
Konsulentforslag til borgerhus
Fællesspisning med tilmelding

Your Order

Ingen varer i kurven.