Projekt Lillehavstien

INDVIELSE af LILLEHAVSTIEN
lørdag den 30. oktober 2021, kl. 10.30

Så blev Lillehavstien indviet. Det var noget af et tilløbsstykke  Jo, vi havde da håbet, at nogen ville møde op, men langt fra forventet at se SÅ mange – omkring 300 skønne deltagere! Sikken en fantastisk opbakning! TUSIND TAK!

Indvielsen startede med tale ved Charlotte Engelbrecht (udvalgsformand for Landdistrikter, Natur og Fødevarer), og derefter gav hun ordet til Karen Marie Hougård, der har været tovholder på Projekt Lillehavstien.

Karen Marie takkede for den store opbakning og rettede naturligvis også en stor tak til Ebbe Enø fra forvaltningen og til byrådet. Talen kan læses under billederne.

Derefter klippede Charlotte Riis Engelbrecht snoren, og så startede der ellers en mindre folkevandring om til Krumom-siden, hvor kommunen stod klar med drikkevarer og BS Food ventede med lækre ringridere.

Og lige en venlig påmindelse: Lillehavstien er en vandresti, og cykel og ridning er ikke tilladt!

Næste skridt! Der kommer lys og skilte langs stien, og der kommer også borde/bænkesæt. Og så igangsætter vi også snart AktivSpot.

Karen Marie Hougårds tale til indvielsen af Lillehavsstien

Jeg hedder Karen Marie Hougård, og jeg er næstformand for Hertugbyens udviklingsforum.

Allerførst en stor tak til byrådet, tak til Charlotte Engelbrech som udvalgsformand og til Ebbe Enø fra forvaltningen – for at prioritere borgerne i Augustenborg med vores store ønske om en sti rundt om Lillehav.

Ønsket går helt tilbage til 2007,  hvor Aase Nyegaard var borgmester i Augustenborg Kommune, og da blev der vedtaget en lokalplan for området, som har ligget mange år i skuffen.

Senere har enkeltpersoner og små grupper arbejdet videre med ideen.

På borgermødet i forbindelse med udarbejdelse af by-strategier, var stien et stort ønske fra borgerne. Og det er også noget Hertugbyens Udviklingsforum har fulgt aktivt op på.

Nu er den her så, Lillehavsstien, og det er vi alle i  Augustenborg meget glade for og vi ved at der er mange, som allerede har ”prøvetravet” stien.

I Hertugbyens Udviklingsforum arbejder vi videre med yderligere initiativer i

forhold til stien. Vi har fået penge til et aktivspot på græsarealet neden for lægehuset. Her kan man stoppe op og få musklerne i hele kroppen udfordret.

Og i bunden af Lillehav etablerer vi – i samarbejde med ornitologisk forening – et udsigtstårn med infotavler om søens rige fugleliv, og endelig er der beskåret  træer til et udsigtspunkt på sydsiden af søen, hvorfra man kan nyde udsigten over mod Stavnsbølsgades fine huse ned mod søen og evt. drikke en kop medbragt kaffe. Måske der kommer et ønsket bord-bænkesæt

Humlen her er så lige, at man gerne skal være 2 meter høj for at kunne se over sivene. Det findes der nok også en løsning på – evt. en hævet platform!

Som vi også i dag kan høre, så er det ikke en sti, hvor man kan høre fuglefløjt. Vi er mange i Augustenborg, som generes af den kraftige trafikstøj fra landevejen, og her er vi rykket meget tæt på. Allerede da landevejen blev udvidet og hævet, blev der en væsentlig kraftigere trafikstøj mod Augustenborg. Siden er biogasanlægget kommet til med mange hundreder lastbiler til følge. Med udsigt til både en bro og et stort feriecenter til Nordals, vil vejen trafikmæssigt nærmest udvikle sig til en motorvej.

Vi har allerede flere forslag til støjdæmpning, som vi vil drøfte med kommunen og evt. også med regionen.

Nu tager vi én ting ad gangen, og i dag vil vi glæde os over stien. Så brug den flittigt – rigtig god tur!

Tak for ordet 


Forhistorie til Lillehavstien

Da Sønderborg Kommune udarbejdede bystrategien for Augustenborg i 2017, stod en trampesti omkring Lillehav øverst på ønskelisten fra byens borgere. Hertugbyens Udviklingsforum (HU) har lige siden arbejdet ihærdigt med at bane vejen for projektet, og nu er ønsket fra Augustenborgerne kommet et stort skridt tættere på mål.

Lillehavstien er kommet med i budgettet for Sønderborg i 2021, og der er afsat 200.000 kr. til anlægsarbejdet!

Vores mål og målgrupper

Rundturen omkring Lillehav tager ca. 1 time, og vores mål er at kombinere flere borgerønsker som naturfitness, bålhytte og fugletårn – det bliver en herlig aktivitets- og naturoplevelse for alle generationer, men også til glæde og gavn for foreningsliv, skole og dagtilbud“, fortæller Karen Marie Hougård, der er næstformand i HU og tovholder på projekt Lillehav.

Næste skridt

Under en prøvevandring omkring Lillehav er vi også blevet opmærksom på nogle udfordringer med støj og beplantning. Disse udfordringer arbejder vi lige nu på at få løst via et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med forvaltning og politikere“, fortæller Poul Andersen, kasserer i HU.

De 200.000 kr. er øremærket til anlægsarbejdet, så der skal stadig søges fonde til resten.

Vær med i en spændende proces

Det er HU-arbejdsgruppen Naturkompasset, der arbejder med projekt Lillehav. Du kan læse mere om projektet i vores Mini-master, side 4-5. Vi er endnu ikke i mål, så hvis du ønsker at være med i det videre arbejde, så kontakt gerne Karen Marie.

Lokalplan for Lillehavstien