Projekt Lillehavstien

Da Sønderborg Kommune udarbejdede bystrategien for Augustenborg i 2017, stod en trampesti omkring Lillehav øverst på ønskelisten fra byens borgere. Hertugbyens Udviklingsforum (HU) har lige siden arbejdet ihærdigt med at bane vejen for projektet, og nu er ønsket fra Augustenborgerne kommet et stort skridt tættere på mål.

Lillehavstien er kommet med i budgettet for Sønderborg i 2021, og der er afsat 200.000 kr. til anlægsarbejdet!

Vores mål og målgrupper

Rundturen omkring Lillehav tager ca. 1 time, og vores mål er at kombinere flere borgerønsker som naturfitness, bålhytte og fugletårn – det bliver en herlig aktivitets- og naturoplevelse for alle generationer, men også til glæde og gavn for foreningsliv, skole og dagtilbud“, fortæller Karen Marie Hougård, der er næstformand i HU og tovholder på projekt Lillehav.

Næste skridt

Under en prøvevandring omkring Lillehav er vi også blevet opmærksom på nogle udfordringer med støj og beplantning. Disse udfordringer arbejder vi lige nu på at få løst via et godt samarbejde og en konstruktiv dialog med forvaltning og politikere“, fortæller Poul Andersen, kasserer i HU.

De 200.000 kr. er øremærket til anlægsarbejdet, så der skal stadig søges fonde til resten.

Vær med i en spændende proces

Det er HU-arbejdsgruppen Naturkompasset, der arbejder med projekt Lillehav. Du kan læse mere om projektet i vores Mini-master, side 4-5. Vi er endnu ikke i mål, så hvis du ønsker at være med i det videre arbejde, så kontakt gerne Karen Marie.