Dig, HU og GDPR

For at blive medlem af Hertugbyens Udviklingsforum beder vi om dit navn og din e-mailadresse. Disse oplysninger er personoplysninger, men kategoriseres af Datatilsynet som ikke-følsomme personoplysninger.

Sådan bruger vi dine oplysninger
Dette betyder, at vi som dataansvarlige må bruge og videregive dine oplysninger INTERNT i foreningen, f.eks. til indkaldelse til generalforsamling, invitation til arrangementer og tilsvarende relevante formål.

Nej, vi offentliggør og videregiver ikke dine oplysninger
Dine oplysninger offentliggøres IKKE eksternt, dvs. de vil ikke være frit tilgængelige på internettet, og de bliver IKKE videregivet til tredjepart, medmindre dette kræves ved lov.

Ja, du har samme rettigheder som alle andre steder
Du har de samme rettigheder, der ellers gælder for dine data (ret til at få indsigt i dine personoplysninger, ret til at få rettet forkerte oplysninger, og ret til at få dine personoplysninger slettet.

Dette er DIT ansvar
Hvis du melder dig ind i Hertugbyens Udviklingsforum, så er det dit ansvar – og dit alene – at kontakte os, hvis du ønsker dine oplysninger opdateret. Eksempelvis, hvis du ønsker, at vi kontakter dig på en anden mailadresse, og/eller hvis du skifter navn.

Læs mere om GDPR og foreninger HER.