Om Os / Bosætning

Bosætning

Med baggrund i de dystre tal der fremskrives i Sønderborg kommunes Masterplan for handel og turisme, der fortæller at Kommunens indbyggertal vil falde med 7% frem mod år 2026. Det har vi besluttet med næb og klør, at kæmpe for at det ikke sker for vores by. Hvilket vil betyde ca. 250 til 300 mennesker færre i vores by, til skade for skole,handel og kulturliv.

En af de ting vi vil iværksætte er en velkomstpakke, der indeholder alt information og viden om byen, uanset om man er nyfødt eller pensionist.
Alle skal have den information der dækker deres behov og så man føler/ får en speciel velkomst til vores by.
I den forbindelse vil vi lave team af personer, der vil tage imod dem der ønsker at høre mere om byen konkret.
Vi vil sikre os at vi som stor landsby kan tilbyde de basale ting, som muligheder for dagpleje tilbud, skoleundervisning, efter skoletid muligheder, sports faciliteter, kulturtilbud, handelsmuligheder mv.
Hertugbyens Udviklingforum | CVR: 38594443 | Storegade 43, 1 sal, 6440 Augustenborg - DK | Tlf.: 21266467 | birger.larsen1@hotmail.com