Om Os / Turisme

Turisme

 
Vi vil i forummet arbejde med at udvikle turismen, hvor vi allerede har udarbejdet en ” Hvidbog” med konkrete forslag der kan være med til at skabe nye turist arbejdspladser.
Vores by´s historie og natur omkring slottet og havnen, vil være nogle af de bærende elementer, men vi vil i høj grad også fokusere på at skabe nye oplevelser til turisterne der besøger vores by.
Således at vi sikrer at de får en god oplevelse når de er her.


Ligeså vigtigt er det at når de kommer hjem, bliver gode ” ambassadører” og fortæller positivt om deres oplevelser her.

Ud over slots og historie turisme vil vi også arbejde på at skabe en lang række andre typer turisme, herunder cykelturisme, sportsturisme, bryllupsturisme, fiskeriturisme, golfturisme, natur oplevelser mv.

Vi er i forummet meget bevist om at vi i høj grad får besøg af det vi kalder en dags turister, men vi vil skabe flere muligheder for overnatning, hvad enten det gælder på hotel, camping, bed and breakfast.

Vi kan allerede nu glæde os over at, efter en god dialog med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen om slottet, har vi fået åbent slotskirken igen i dagligdagen til glæde for turisterne der besøger vores by.
Hertugbyens Udviklingforum | CVR: 38594443 | Storegade 43, 1 sal, 6440 Augustenborg - DK | Tlf.: 21266467 | birger.larsen1@hotmail.com