Om Os / HU´s hoved indsats områder
De to vigtigste ord vi arbejder efter i
Hertugbyens Udviklingsforum (HU) er at skabe:
 
INDHOLD
 
&
 
SYNLIGHED
 


Vores hovedindsatsområder, vi arbejder med er:
 
 
TURISME
BOSÆTNING
NATUROPLEVELSER
BYUDVIKLING
KUNST OG KULTUR
MARKEDFØRING AF AUGUSTENBORG
 
 
Formål:
At styrke den samlende byudvikling og turistindsats i Augustenborg. Udviklingsforummets formål er at være med til at fremtidssikre Hertugbyens udvikling til gavn for handel, kunst- og kultur, bosætning, natur og at tiltrække flere turister til byen.
 
 
 
Vision: 
At medvirke til at byen Augustenborg fremstår som et attraktivt sted at besøge og bo i.
En by som byens borgere kan tage del i og være stolte af.
Hertugbyens Udviklingforum | CVR: 38594443 | Storegade 43, 1 sal, 6440 Augustenborg - DK | Tlf.: 21266467 | birger.larsen1@hotmail.com