Natur

En stor glæde ved at besøge og bo i Augustenborg er den flotte natur med vand, strand, skov og parker.

Vi arbejder for at gøre naturen nærværende og levende i dagligdagen.


Naturgruppen

Vil du være med til at skabe flere naturoplevelser, så kom med i Naturgruppen. Kontaktperson er Karen Marie.

Et af borgerønskerne var en sti omkring Lillehav. Naturgruppen arbejder derfor på, at der kan laves en Trampesti rundt om Lillehav. Ønsket kan kombineres med mange andre ønsker… Der kunne f.eks. være en grillhytte, fugleudkigstårn, naturfitness… Kort sagt flere oplevelser i naturen både for de, der vil hygge sig, og de, der vil motionere. Der arbejdes hårdt på projektet!

Sheltergruppen

Naturgruppen har også en Sheltergruppe. Mange har ønsket et shelter til glæde og gavn for både private og foreninger. Et par privatpersoner greb bolden, skrev et projekt i HUs navn og var heldige at få tildelt 36.500 kr. i form af bystrategimidler.

Poul Andersen fra HU fungerede som tovholder og har stået for ansøgninger om tilladelser, møder og snakke med Naturstyrelsen, og nu er vi endelig så vidt!! Shelteret ved den lille, primitive overnatningsplads i Augustenborg Skov står snart færdigt og klar til indvielse.

Projekt “Badehuse”

Sheltergruppens initiativtagere er også vinterbadere og ønskede også, at der skulle gøres noget ved badehusene. De fik en god dialog i gang med kommunen.

Siden er Badehusgruppen blevet tildelt 50.000 kr. fra Sønderborg Kommunes bystrategipulje til et forprojekt til nye badehuse.

Under Naturgruppen findes undergruppen Badehusgruppen. Mange i byen har længe ønsket nye badehuse, og et par private borgere kontaktede HU for at høre om det kunne lade sig gøre at søge under foreningens CVR-nummer, og det kunne det!

Læs mere om tankerne bag de nye badehuse (PDF åbnes i nyt vindue). Har du spørgsmål, kommentarer eller andet, så er du velkommen til at kontakte Steffan Stuhr eller Jeanette Myllerup, der udgør Badehusgruppen under Hertugbyens Udviklingsforum.


Projekt “Shelter”

Fredag den 18. september gik Midtals Tømrerforretning i gang med at støbe fundament til byens første shelter!

Shelteret kommer til at ligge ved den lille overnatningsplads.