Om Os / Byudvikling

Byudvikling

Vi vil i Udviklingsforummet arbejde med hele Augustenborgs område, som by og landområde. 
I forvejen arbejder Hertugbyens Bevaringsforening med bevaring og istandsættelse af de gamle huse.
Herunder Hofrådets hus og andre tiltag, og som de gør rigtig godt.
Vi vil specifikt tage fat i de tomme lokaler og som ikke er en del af de bevaringsværdige huse, og komme med konkrete forslag til ny anvendelse for disse. Herunder også den ” Hvide by”.

Vi vil ligeledes udarbejde en strategi for at tiltrække nye små og mellemstore virksomheder til byen. Vi vil i den forbindelse forsøge at lave nogle klynge grupperinger, og som vi kan være med til at skaffe jord eller lokaler til.
 
I Sønderborg kommune har vi rigtig mange elektronikvirksomheder og det vil være nærliggende for os kigge på mulighederne for at være med til at skabe nye klynge muligheder indenfor et par af disse områder.
 
Et af de højeste punkter vi har på listen er også at være med til at sikre generationsskifte i butikkerne, ved i tide at få talt med potentielle mennesker der kan overtage en eksisterende forretning.
Hertugbyens Udviklingforum | CVR: 38594443 | Storegade 43, 1 sal, 6440 Augustenborg - DK | Tlf.: 21266467 | birger.larsen1@hotmail.com