Bosætning og Bosætningsgruppen

Dystre tal, der fremskrives i Sønderborg kommunes Masterplan for handel og turisme, fortæller, at Kommunens indbyggertal vil falde med 7 % frem mod år 2026.

Men det bliver ikke her i Augustenborg!  Vi vil gøre, hvad vi kan for, at vi som centerby fortsat kan tilbyde den service, der gør det muligt at få arbejds- og fritidsliv til at hænge sammen. Vi vil også i fremtiden have stor skole, dagtilbud, moderne idræts- og kulturcenter, kulturtilbud og handelsmuligheder.

Er du tilflytter?

Vi har allerede nu en Bosætningsgruppe, der står til rådighed for tilflyttere. Kontakt os, hvis du har spørgsmål om byen. Det kan f.eks. være spørgsmål omkring skole og dagtilbud, eller måske ønsker du en guidet rundtur i byen. Eller måske vil du med i et af vores mange fritidstilbud, men ved ikke lige, hvordan du kommer i gang, kontaktpersoner, træningstider mv.  

Skriv til Jeanette Myllerup i Bosætningsgruppen på als@augustenborg.dk for at høre mere.